Regulamin pobytu

Cisza nocna w Domki MORENA obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 07.00 rano.

We wszystkich pomieszczeniach Domki MORENA obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Każda osoba przebywająca na terenie Domki MORENA zobowiązana jest do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, nie zezwala się na używanie w pokojach prywatnych grzejników, żelazek, czajników i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju.

Każdy przebywający w Domki MORENA winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku oraz na terenie całego obiektu.

Osoby zakłócające spokój i porządek w Domki MORENA lub naruszające postanowienia regulaminu mogą być usunięte przez personel z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Dzieci przebywające na terenie ośrodka, a w szczególności na placu zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.

Nocowanie niezameldowanych Gości na terytorium Domki MORENA bez wniesienia opłaty jest zabronione.

Osoby niezakwaterowane w Domki MORENA muszą opuścić Ośrodek do godz. 22.00.

Domki MORENA udostępnia niestrzeżony parking na terenie obiektu.

Domki MORENA nie ponosi odpowiedzialności finansowej za uszkodzenie, kradzież pojazdów czy kradzież rzeczy wartościowych pozostawionych w pojeździe.

Zabrania się mycia pojazdów silnikowych na terenie Domki MORENA.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe, pieniądze itp.

W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczy pobierana będzie opłata.

Zabrania się samowolnego przenoszenia i wynoszenia mebli będących na wyposażeniu pokoi na zewnątrz, a także przenoszenia mebli i wyposażenia z pokoju do innego pokoju.

Zabrania się także wynoszenia kocy na plażę.

Wszelkiego rodzaju zastane uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia , urządzeń technicznych pokoju winny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu w recepcji Domki MORENA.

Brak zgłoszenia oznacza brak usterek i zniszczeń.